Hjælp dine elever
med uddannelsesvalget

Som lærer/vejleder kan du her få konkrete redskaber til din vejledningspraksis samt få den nyeste baggrundsviden om unges begrundelser for valg af uddannelse.

Der er bud på øvelser til elever og deres forældre, som understøtter Fælles Mål for Uddannelse og Job.

God fornøjelse!