Hvem står bag?

Mituddannelsesvalg.dk er blevet til i et treårigt samarbejde mellem lærere i grundskolen, UU-vejledere samt forskere i pædagogik og læring.

Idéen om Udskolingsland er en konkret videreudvikling af forskningsresultater og praksiserfaringer fra projektet Udsyn i Udskolingen, der stiller skarpt på karrierelæring.

Projektet er finansieret af EU med bidrag fra Den Europæiske Socialfond samt puljeordningen SmartSkills, som er et samarbejde mellem grundskoler, UU-centre, forskellige ungdomsuddannelsesinstitutioner, kommuner samt faglige organisationer.