Links og litteratur

Links og litteratur

Links

• Rapporten Udsyn i udskolingen – kortlink.dk/ytsz
• Rapporten Vejledning om valg af uddannelse og erhverv – kortlink.dk/ytuu
• Ni anbefalinger til arbejdet med karrierelæring på EMU – kortlink.dk/ytt2
Inspirationshæftet På vej mod karrierekompetence – kortlink.dk/yttd
• Sitet Faglært til fremtiden – kortlink.dk/ytte

… til forældre:
www.ditbarnsfremtid.dk
www.ug.dk
Forældreguiden Hvordan hjælper jeg mit barn med at træffe det rigtige valg? – kortlink.dk/yttb
Filmen Karrierelæring for elever og forældre: www.youtube.com/watch?v=xo_HERY0WH0

Litteratur

• Buhl, R. & Skovhus; R.B. (2011): Forældreguiden – sådan lærer du dit barn at træffe gode valg. Aarhus: VIA Systime.
• Skovhus, R.B. (2017): Vejledning valg & læring. Aarhus: Trykværket.
• Buhl, R. m.fl. (2010): At bygge bro i vejledning – perspektiver på relation, metode og samarbejdets betydning i vejledningssammenhænge. Aarhus: VIA Systime.
• Law, B. (2006): En teori om læring i forbindelse med uddannelses- og erhvervsvejledning. I: Watts, A.G. m.fl.: Uddannelses- og erhvervsvejledning. Teori og praksis (2. udg.). Fredensborg: S&E.
• Thomsen, R., Buhl, R. & Skovhus, R.B. (2013): At vejlede i fællesskaber og grupper. København: Schultz.
• Pless, M. (2015). Unges motivation i udskolingen: et bidrag til teori og praksis om unges lyst til læring i og udenfor skolen (1. udgave ed.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
• Schunk, D., Meece, J., & Pintrich, P. (2014). Motivation in Education: Theory, Research and Applications (4. udg.). Harlow: Pearson.
• Skaalvik, E.M. & Skaalvik, S. (2015). Motivation for læring: teori og praksis (1). Frederikshavn: Dafolo.
• Højholt, C. (red.) (2005): Forældresamarbejde. Forskning i fællesskab. København: Dansk psykologisk Forlag.
• Kryger, N. & Ravn, B. (2007): Skole-hjem-samarbejde – for barnets bedste? I: Moos, L. (red.): Nye sociale teknologier i folkeskolen – kampen om dannelsen. Frederikshavn: Dafolo.
• Lang, P. & McAdam, E. (2006): At skabe positive læringsmuligheder i skole og lokalsamfundet – værktøj til anerkendelse i handling. I: Kristensen, R.: Fantastiske Forbindelser – relationer i undervisning og læringssamvær. Frederikshavn: Dafolo.
• Lehn, S. m.fl. (2005): Vejledning, Etnicitet og Køn – et litteraturstudium. Roskilde Universitetscenter.
• Løw, O. (2006): Lærerens anerkendende og narrative forholdemåder. I: Kristensen, R.: Fantastiske forbindelser – relationer i undervisning og læringssamvær. Frederikshavn: Dafolo.
• Pless, M. & Katznelson, N. (2007): Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Tredje rapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde. CEFU, Learning Lab, DPU.
• Sørensen, B.W & Madsen, D.H. (2006): Unge med en twist – etnicitet, køn og uddannelsesvalg. Roskilde Universitetscenter.